Miód rzepakowy a właściwości alergenne

Miód rzepakowy a właściwości alergenne

26 sierpnia 2018 Off By Krzysztof

Jakie są właściwości alergenne miodu? Czy kupując miód należy obawiać się występujących w nich alergenów czy też miody są produktami bezpiecznymi pod względem ryzyka wystąpienia po ich spożyciu reakcji uczuleniowych?

Pewnych odpowiedzi na te pytania udzielają wyniki badań przeprowadzonych przez Martę Burzyńską i Dorotę Piasecką-Kwiatkowską  z  Katedry Biochemii i Analizy Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które przeprowadziły badanie alergennych właściwości miodu i pyłku kwiatowego z wybranych pożytków.

W trakcie przeprowadzonych badań określono właściwości alergenne miodów nektarowych z pasiek zlokalizowanych na Dolnym Śląsku. Przebadano miody rzepakowe, lipowe, gryczane oraz wrzosowe, a także zebrany w trakcie miodobrania pyłek kwiatowy.

Wyniki badań pokazały, że miód i pyłek kwiatowy są produktami stosunkowo bezpiecznymi pod względem obecności w nich alergenów. W takcie przeprowadzanych badań nie stwierdzono właściwości alergennych miodu rzepakowego, lipowego i wrzosowego, a także pyłku rzepakowego i lipowego. Potwierdzono jednak obecność alergenów w miodzie gryczanym, a także w pyłku gryczanym i wrzosowym.

 

 


Opracowane na podstawie: Materiały z 55 Konferencji Pszczelarskiej w Puławach 2017, www.opisik.pulawy.pl